Upphovsrätt

Samtliga bilder och texter på denna hemsida är tagna och skrivna av oss på HighlandPhoto.se/Magnus Karlsson PHOTOGRAPHY, dessa bilder och text ägs av HighlandPhoto.se.
En del av bilderna som är tagna av andra har vi fått godkännande av för att använda.
Vi uppskattar att våra bilder används men då måste vi godkäna det innan.
Vill du/ni använda någon bild från denna sida måste du/ni skicka ett mail till oss via kontaktformuläret.

Visar det sig att våra bilder används utan våran tillåtelse kommer vi att först varna om olovligt användande av bilder, efter det kommer den/dom bilderna som använts faktureras.

Tack

/Magnus Karlsson