Upphovsrätt

Samtliga bilder och texter på denna hemsida är tagna och skrivna av oss på HighlandPhoto.se, dessa bilder och text ägs av HighlandPhoto.se.
En del av bilderna är tagna av andra som vi fått godkännande av för att använda.
Vi uppskattar att våra bilder används men då måste vi godkäna det innan.
Vill du/ni använda någon bild från denna sida måste du/ni skicka ett mail till oss via kontaktformuläret.

Visar det sig att våra bilder används utan våran tillåtelse kommer vi att först varna om olovligt användande av bilder, efter det kommer den/dom bilderna som använts faktureras.

Tack

/Studio HP